ณัฐนินท์ ธรรมวิทย์เมธี แนะนำบทความสอนใจ เรื่อง ใจสงบ

ผม ณัฐนินท์ ธรรมวิทย์เมธี ได้อ่านบทความหนึ่งนานมาแล้ว มีชายหนุ่มคนหนึ่งเขาแสวงหาอยากได้ชีวิตที่มี ความสุข เขาพบชายสูงอายุที่เขาศรัทธาซึ่งเขาสังเกตว่าเป็นบุคคลที่มีความสุข เขาถามชายผู้สูงอายุว่า ผมจะต้องมีอะไรบ้างที่จะทำให้ชีวิตบนโลกใบนี้มีความสุข พร้อมกันนั้นเขาได้ยื่นรายการ ยาวเหยียดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาคิดว่าต้องมีก่อนที่จะมีความสุขได้ ในรายการนั้นมีตั้งแต่ มีเงินมากๆ มีบ้านใหญ่ๆ มีเกียรติยศและชื่อเสียง มีความรู้ มีหน้าตาดี มีความสามารถ ฯลฯ

เมื่อชายผู้สูงอายุกวาดสายตาดูรายการทั้งสิ้นแล้วมองหน้าชายหนุ่มคนนั้นพร้อม ทั้งขอดินสอ ชายหนุ่มคิดว่าผู้สูงอายุคนนั้นจะเขียนรายการเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าเขาขีดทุก รายการออก แล้วเขียนรายการหนึ่งและเป็นรายการเดียวคือ ใจสงบสุข ความหมายของชายผู้สูง อายุคือ แม้ว่าเราจะมีสิ่งของทั้งโลกแต่ขาดใจสงบจะมีประโยชน์อะไร กษัตริย์โซโลมอนผู้เขียน หนังสือสุภาษิต ได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า 

“ใจสงบเยือกเย็นให้ชีวิตกับร่างกาย.......” สุภาษิต 14:30

กษัตริย์โซโลมอนเป็นกษัตริย์ที่ร่ำรวยที่สุดในประวัติศาสตร์แห่งชาติอิสราเอล พระองค์มีสมบัติ มีเกียรติ มีอำนาจ สามารถพูดได้ว่า สิ่งที่ตาอยากได้ หูอยากฟัง ลิ้นต้องการลิ้มรส พระองค์สามารถหาได้ แต่พระองค์กล่าวว่าสิ่งเหล่านี้ “...ทุกสิ่งล้วนอนิจจัง เหมือนวิ่งไล่ตามลม ไม่ก่อประโยชน์อะไรขึ้นมาภายใต้ดวงอาทิตย์” 

ปัญญาจารย์ 2:11

กษัตริย์โซโลมอนได้พบสัจจธรรม อันวัตถุโลกไม่ว่าจะมีมากขนาดใด ไม่อาจนำ ความสุขที่แท้จริงได้ ฉะนั้นผู้ที่คิดว่าการมีสิ่งต่างๆ มากๆ และให้เป้าหมายชีวิตมุ่งไปที่การ แสวงหาความสุขทางวัตถุ เขาจะต้องพบกับความผิดหวัง ถึงเวลาแล้วที่เราจะแสวงหาความสงบ เยือกเย็น (a heart of peace) แต่ใจสงบเยือกเย็นจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าเราไม่ดับไฟแห่งความริษยา

ความอิจฉา ไฟแห่งความโลภ ไฟแห่งโทสะ ไฟแห่งตัณหา ที่ลุกโพลงเผาทำให้ใจรุ่มร้อน เราไม่มี ทางที่จะพบใจสงบเยือกยืนได้ คนเรามักโทษปัจจัยภายนอกที่ทำให้ชีวิตเดือดร้อน แต่ความจริงแล้ว ปัจจัยภายนอกเป็นปัจจัยรอง แต่ปัจจัยหลักเป็นเรื่องของจิตใจภายใน ผู้ที่อาศัยปัจจัยภายนอกเพื่อ สร้างความสุขให้กับชีวิต ขณะนี้ต้องเผชิญกับความกังวลใจแน่นอน เพราะสภาวะเศรษฐกิจทั่ว โลกกำลังถดถอย การเมืองกำลังวุ่นวายสังคมกำลังสับสน ภูมิอากาศกำลังเปลี่ยนแปลง เฉพาะอย่าง ยิ่งภัยโลกร้อน ในสภาวการณ์เช่นนี้คริสเตียนสามารถพบที่สงบได้เพราะพระคัมภีร์กล่าวว่า

“อย่ากระวนกระวายในเรื่องใดเลย แต่จงทูลขอทุกสิ่งต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐานและ การอ้อนวอนพร้อมกับการขอบพระคุณ แล้วสันติสุขของพระเจ้า ซึ่งเกินความเข้าใจจะปกป้อง ความคิดจิตใจของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์” ฟีฟิปปี 4:6-7
ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ณัฐนินท์ ธรรมวิทย์เมธี กับบทความ คนฉลาด

ณัฐนินท์ ธรรมวิทย์เมธี บอกวิธีฝึกสมาธิเพื่อให้ได้อิทธิฤทธิ์

สายลมแห่งการให้อภัยและก้อนหินแห่งความทรงจำของ ณัฐนินท์ ธรรมวิทย์เมธี